Ola Wassenius

Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Ola har mer än 20 års erfarenhet av lean - allt från forskarstudier till SAAB Automobiles produktionsledning.

Idag förbättrar han företags kunderbjudande och effektivitet med hjälp av de verktyg lean ger. Målet är organisk tillväxt - att växa på samma sätt som IKEA, Toyota och Scania.

Ola bistår er i att formulera en förändring som er verksamhet kan ställa sig bakom och ger den kunskap och förmåga som krävs för att åstadkomma denna förändring.

Teatergatan 19
411 35 Göteborg

031 20 24 60
076 0197366


Ola.Wassenius@leantillvaxt.se

Ola_Wassenius_2.jpg