Sven Ohde

Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Sven startade sin yrkesbana inom SKF där han ansvarade för utvecklingen av en ny produktplattform. Redan under 1980-talet etablerade Sven ett aktivt utbyte med japanska företagsföreträdare från Toyota och andra företag samt med japanska forskare. Resultatet av detta är en unik kompetens, där japanska metoder och verktyg framgångsrikt anpassats till västerländska förhållanden.

Sven har sedan 1983 varit verksam som konsult och grundade Ohde & Co 1993. Han har givit ut tre managementböcker och är en efterfrågad föreläsare på universitet och i andra forum.

Svens inriktning som konsult är att stötta företag i deras strategiarbete och framtagning av strategier. Därtill att analysera och förbättra produktutvecklings-, produktions- och Supply Chain processer, struktur, och förbättringar mellan olika processer och funktioner.

Teatergatan 19
411 35 Göteborg

031 20 24 60
070 542 59 00
sven@ohde.se

Sven Ohde.jpg